Organisasjonskultur

Bang, H. (2011). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget. 4. utg. Henning Bang har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), han er også siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og psykolog fra UiO. Organisasjonskultur tas i denne boka opp fra ulike synsvinkler. Bangs definisjon på organisasjonskultur er «Organisasjonskultur er de sett av felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som […]

Read more
Bibliotekene og kommunereformen

Jeg har skrevet en artikkel om Bibliotekene og kommunereformen, i Bok og Bibliotek 3-2016 – Endringsprosesser og organisasjonskultur. I artikkelen skriver jeg om nødvendige prosesser i bibliotekene for å skape helhetlig ledelse og en felles organisasjonskultur i det nye biblioteket. Jeg trekker også fram erfaringer fra kommuner som er i gang med disse prosessene. Å […]

Read more
Lær om hvordan organisasjoner fungerer

  Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utg. Fagbokforlaget. Organisasjoner er temaet for denne læreboka som gir en omfattende innføring i organisasjonsteori, bygget opp rundt en helhetlig modell som tar utgangspunkt i at organisasjoner er produksjonssystemer. Det gjelder både offentlige og private organisasjoner. Boka har fokus på menneskene som utfører […]

Read more
Verdibasert ledelse – et verktøy for ledere

Kirkhaug, Rudi. (2013). Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget. Boken drøfter verdibasert ledelse som et alternativ til regelstyring og målstyring, men mest som en måte å utfylle disse to. Verdibasert ledelse hører til den mer uformelle delen av en organisasjon. Verdier er overalt og påvirker atferd, prioriteringer og mål, sier forfatteren (s. 11). Verdiene gjennomsyrer hele organisasjonen og […]

Read more