Lederskifter

Dale, Frode. (2014). Lederskifter; om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb. Gyldendal Akademisk. Tittelen forteller mye om temaene for denne boka. Det er lederskifter som er bokas hovedtema, og Dale hevder at det er et viktig tema som får liten oppmerksomhet i ledelseslitteraturen. Ledere som skifter jobb trenger […]

Read more
100-dagerskoden for nye ledere

Ellingsen, Agnethe. (2016). 100-dagerskoden; hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver. Cappelen Damm Akademisk. 2.utg. Forfatteren har erfaring som karriererådgiver og ledertrener. Hun er opptatt av utfordringene knyttet til det som skjer når man blir leder, enten det er for første gang eller man skifter lederstilling. De 100 første dagene er viktige for å vise at […]

Read more