Lederskifter

Dale, Frode. (2014). Lederskifter; om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb. Gyldendal Akademisk. Tittelen forteller mye om temaene for denne boka. Det er lederskifter som er bokas hovedtema, og Dale hevder at det er et viktig tema som får liten oppmerksomhet i ledelseslitteraturen. Ledere som skifter jobb trenger […]

Read more