Organisasjonskultur

Bang, H. (2011). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget. 4. utg.

Henning Bang har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), han er også siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og psykolog fra UiO.

Organisasjonskultur tas i denne boka opp fra ulike synsvinkler. Bangs definisjon på organisasjonskultur er «Organisasjonskultur er de sett av felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene.» Boka gir en beskrivelse av historien til organisasjonskultur. Den første utgaven av boka ble utgitt i 1988, og Bang sier at det har skjedd store endringer i måten begrepet defineres og beskrives på siden den gang. Han viser til E. Schein som den store teoretikeren på området. Begrepet organisasjonskultur fikk et gjennomslag med «In search of excellence» (Peters & Waterman, 1982), der forfatterne beskrev suksessrike amerikanske bedrifter ut fra at det var bedriftskulturen som skapte suksessen.

Boka beskriver hvilken rolle verdier, normer og virkelighetsoppfatninger spiller for organisasjonskulturen. Alle i organisasjonen bidrar til organisasjonskulturen, men lederne har et spesielt ansvar siden de har makt i organisasjonen. Bang drøfter hvilke funksjoner organisasjonskulturen tjener. Finnes det gode og dårlige kulturer, hvordan påvirker eller styrer man kulturen? En modell for utvikling av organisasjonens kultur inngår. Det gjør også et kapittel om kartlegging av organisasjonskultur. Boka avsluttes med forslag til intervjuguide for kartlegging av organisasjonskulturen. Det teoretiske stoffet er godt belyst med eksempler fra ulike organisasjoner.

Boka brukes mye som lærebok ved universiteter og høyskoler, men er også nyttig som en innføring eller oversikt over organisasjonskulturens betydning for ledere og medarbeidere som er interessert i å forstå dette området.

Del:
Facebooklinkedinmail

Leave a comment