Ledelse

Ledelse og organisasjonskultur

Jeg er opptatt av hvordan man skaper god (og unngår dårlig) ledelse, hvordan man kan utvikle seg som leder, hvordan man kan utvikle organisasjonskulturen, hvordan man kan lede andre gjennom å utvikle medarbeiderskap og motivasjon. Hvordan møte utfordringer når man er ny som leder – både som førstegangsleder og komme som ny leder på et nytt sted. Hvordan kan man håndtere uenighet og konflikter. Jeg kan tilby tjenester som omfatter rådgivning og utredningsarbeid til ledere, ledergrupper og personalgrupper om organisering og ledelse. Det forutsettes et nært samarbeid med ledelsen.  Personalet må involveres i de fleste prosjekter.

Jeg har skrevet flere artikler i Bok og bibliotek om ledelse av bibliotek.

Hjelp, jeg har blitt biblioteksjef (Bok og bibliotek nr. 4, 2017) http://www.bokogbibliotek.no/hjelp-jeg-har-blitt-biblioteksjef  

Hvordan bli den kloke lederen  (Bok og bibliotek nr. 5, 2017) http://www.bokogbibliotek.no/hvordan-bli-den-kloke-lederen

 

 

Rådgivning til ledere

Jeg kan tilby rådgivning til ledere eller til ledergrupper på ulike nivåer, både en-til-en rådgivning eller være samtalepartner/coach. Konfidensialitet ivaretas.

Jeg tilbyr

  • Kurs/forelesninger/foredrag i ledelsestemaer som organisasjonskultur, ledelse av organisasjoner i endring, være ny som leder, konfliktløsning, motivasjon, makt og tillit i ledelsesrollen med mer.
  • Jeg kan lage kurs/forelesninger/foredrag om temaer på bestilling. Omfang og innhold kan tilpasses ut fra oppdragsgivers ønske og behov.