Kurs og forelesninger

Jeg kan tilby kurs, forelesninger, arbeidsseminar  og foredrag innen ulike ledelsestemaer og tjenesteutvikling som kan holdes for ledergrupper eller personalgrupper. Kurs kan gå over en hel dag, to dager, eller flere samlinger med temaer som oppdragsgiver er opptatt av.

Ledelse og endringsledelse

Ledelse rommer mange utfordringer i og med at det innebærer å få et personale til å arbeide for felles mål, samtidig som endringer stadig skjer. Innenfor ledelse er derfor endringsledelse sentralt i dag. Det er ulike retninger og teorier innenfor ledelse og hvordan dette preger ulike måter å lede på. Teorier om ledelse skal bidra til å gi den enkelte leder innsikt og verktøy i lederhverdagen. I mine kurs legger jeg opp til at deltakerne aktivt bidrar i diskusjoner og gjerne tar med egne problemstillinger.