Ledelse i bibliotek

Jeg har skrevet flere artikler i Bok og bibliotek om ulike temaer innen ledelse, med vekt på ledelse i bibliotek.  Om å være ny som biblioteksjef  http://www.bokogbibliotek.no/hjelp-jeg-har-blitt-biblioteksjef Hvordan bli den kloke lederen http://www.bokogbibliotek.no/hvordan-bli-den-kloke-lederen Mobbing på arbeidsplassen http://www.bokogbibliotek.no/mobbing-ogsa-internt-i-biblioteket Del:

Read more
Lederskifter

Dale, Frode. (2014). Lederskifter; om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb. Gyldendal Akademisk. Tittelen forteller mye om temaene for denne boka. Det er lederskifter som er bokas hovedtema, og Dale hevder at det er et viktig tema som får liten oppmerksomhet i ledelseslitteraturen. Ledere som skifter jobb trenger […]

Read more
100-dagerskoden for nye ledere

Ellingsen, Agnethe. (2016). 100-dagerskoden; hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver. Cappelen Damm Akademisk. 2.utg. Forfatteren har erfaring som karriererådgiver og ledertrener. Hun er opptatt av utfordringene knyttet til det som skjer når man blir leder, enten det er for første gang eller man skifter lederstilling. De 100 første dagene er viktige for å vise at […]

Read more
Organisasjonskultur

Bang, H. (2011). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget. 4. utg. Henning Bang har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), han er også siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og psykolog fra UiO. Organisasjonskultur tas i denne boka opp fra ulike synsvinkler. Bangs definisjon på organisasjonskultur er «Organisasjonskultur er de sett av felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som […]

Read more
Verdibasert ledelse – et verktøy for ledere

Kirkhaug, Rudi. (2013). Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget. Boken drøfter verdibasert ledelse som et alternativ til regelstyring og målstyring, men mest som en måte å utfylle disse to. Verdibasert ledelse hører til den mer uformelle delen av en organisasjon. Verdier er overalt og påvirker atferd, prioriteringer og mål, sier forfatteren (s. 11). Verdiene gjennomsyrer hele organisasjonen og […]

Read more