Bibliotekutvikling

Samtalepartner og utviklingspartner

Jeg kan være samtalepartner og utviklingspartner som kan bistå med strategisk tenkning, organisasjonsutvikling, kompetanseplaner og forslag til utvikling av bibliotekenes tjenester, i større eller mindre prosjekter alt ut fra behovet som bibliotekene har. Bibliotekledelse blir viktig i prosessene som skal gjennomføres, under og etter kommunesammenslåing. Organisasjonskulturen må skapes i et samspill med alle ansatte. Hvis man som biblioteksjef og ledergruppe har ekstra oppmerksomhet på organisasjonskulturen i disse prosessene, legger det rammer for godt arbeidsmiljø og gode bibliotektjenester!

Innen bibliotekutvikling kan jeg tilby tjenester som omfatter rådgivning til ledere, ledergrupper og personalgrupper om organisering og ledelse, utvikling av bibliotektjenester,  utarbeidelse av bibliotekplaner, planlegging for kommunereform. Jeg kan tilby utredningsarbeid innenfor de samme områder, i samarbeid med ledelse og arbeidsgrupper. Jeg følger med på hva som foregår av utviklingsarbeid i Norge og andre land som kan være relevant for norske forhold.

Prosjektarbeid, planlegging og møteledelse

Jeg kan bistå i ulike prosjekter, som rådgiver, utreder eller prosjektleder. I utvikling av møteplassfunksjonen og debattarenaen i bibliotekene, kan jeg tilby møteledelse for ulike typer arrangementer, som debatter eller litteraturarrangement.

Kommunereformen og bibliotekutvikling

Antall kommuner fra starten av kommunereformen til den er gjennomført i januar 2020, vil innebære en reduksjon fra 428 til 356 kommuner. Der det er vedtatt kommunesammenslåing må også bibliotekene gjennom prosesser for at bibliotekene i den nye kommunen skal bli en organisasjon. Det vil være viktig for tilbudet til innbyggerne at bibliotekavdelingene består slik at de fortsatt har tilgang til sitt lokale bibliotek. Høsten 2018 er det fortsatt mange kommuner som ikke har kommet så langt med sine prosesser. Det er mange forhold som må tas i betraktning, det gjelder bl.a. organisasjonskultur og prosesser slik at bibliotekene fremstår som en helhetlig organisasjon. Bibliotekets ledelse og organisasjon må på plass. Se gjerne min artikkel i Bok og bibliotek nr. 3, 2016 om betydningen av organisasjonskultur i disse prosessene http://www.gretebergh.no/wp-content/uploads/2016/06/Bok-og-Bibliotek-3-2016-Endringsprosesser-og-organisasjonskultur.pdf. For selve prosessene i bibliotekene, se Prosessverktøy for planlegging av best mulig bibliotekvirksomhet i kommuner som skal slås sammen, som jeg utviklet på bestilling av fylkesbibliotekene i Trøndelag.