Bibliotekutvikling

Samtalepartner og utviklingspartner

Jeg kan være samtalepartner og utviklingspartner som kan bistå med strategisk tenkning, organisasjonsutvikling, kompetanseplaner og forslag til utvikling av bibliotekenes tjenester, i større eller mindre prosjekter alt ut fra behovet som bibliotekene har. Bibliotekledelse blir viktig i prosessene som skal gjennomføres, under og etter kommunesammenslåing. Organisasjonskulturen må skapes i et samspill med alle ansatte. Hvis man som biblioteksjef og ledergruppe har ekstra oppmerksomhet på organisasjonskulturen i disse prosessene, legger det rammer for godt arbeidsmiljø og gode bibliotektjenester!

Innen bibliotekutvikling kan jeg tilby tjenester som omfatter rådgivning til ledere, ledergrupper og personalgrupper om organisering og ledelse, utvikling av bibliotektjenester,  utarbeidelse av bibliotekplaner, planlegging for kommunereform. Jeg kan tilby utredningsarbeid innenfor de samme områder, i samarbeid med ledelse og arbeidsgrupper. Jeg følger med på hva som foregår av utviklingsarbeid i Norge og andre land som kan være relevant for norske forhold.

Prosjektarbeid, planlegging og møteledelse

Jeg kan bistå i ulike prosjekter, som rådgiver, utreder eller prosjektleder. I utvikling av møteplassfunksjonen og debattarenaen i bibliotekene, kan jeg tilby møteledelse for ulike typer arrangementer, enten det er debatter eller litteraturarrangement.

Kommunereformen og bibliotekutvikling

I hvilken grad kommunereformen vil resultere i mange eller få kommunesammenslåinger er fortsatt uvisst, men i de kommuner som vil bli berørt, så vil det også angå bibliotekene. Det vil sannsynligvis bli én biblioteksjef for den nye kommunen og en ledergruppe, det blir ett hovedbibliotek og mange steder vil de øvrige hovedbibliotekene bestå som filialer. Men, det trengs bevisste strategier og god bibliotekledelse for å ivareta innbyggernes tilgang til gode bibliotektjenester i disse prosessene. Særlig må det tas hensyn til at barn og unge selv bør kunne komme til sitt lokale bibliotek. Kanskje trengs det også alternativer for distribusjon av bibliotekets tjenester. For at biblioteket skal kunne utvikle sine tilbud, trengs det et samlet personale som legger strategier og planer og som kan få gjennomslag politisk for dette, og økonomi for å gjennomføre tiltakene.  Se også min artikkel i Bok og bibliotek 3, 2016 om dette temaet som ligger på bloggen.