Bibliotekene og kommunereformen

Jeg har skrevet en artikkel om Bibliotekene og kommunereformen, i Bok og Bibliotek 3-2016 – Endringsprosesser og organisasjonskultur.

I artikkelen skriver jeg om nødvendige prosesser i bibliotekene for å skape helhetlig ledelse og en felles organisasjonskultur i det nye biblioteket. Jeg trekker også fram erfaringer fra kommuner som er i gang med disse prosessene. Å skape en felles organisasjonskultur kan møte motstand. Kommunereformen vil stille krav til biblioteksjefer som kan lede prosessen med å samle, utvikle og endre virksomheten, også organisasjonskulturen.

Del:
Facebooklinkedinmail

Leave a comment