Bibliotekene og kommunereformen

Jeg har skrevet en artikkel om Bibliotekene og kommunereformen, i Bok og Bibliotek 3-2016 – Endringsprosesser og organisasjonskultur. I artikkelen skriver jeg om nødvendige prosesser i bibliotekene for å skape helhetlig ledelse og en felles organisasjonskultur i det nye biblioteket. Jeg trekker også fram erfaringer fra kommuner som er i gang med disse prosessene. Å […]

Read more
Lær om hvordan organisasjoner fungerer

  Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utg. Fagbokforlaget. Organisasjoner er temaet for denne læreboka som gir en omfattende innføring i organisasjonsteori, bygget opp rundt en helhetlig modell som tar utgangspunkt i at organisasjoner er produksjonssystemer. Det gjelder både offentlige og private organisasjoner. Boka har fokus på menneskene som utfører […]

Read more