Verdibasert ledelse – et verktøy for ledere

Kirkhaug, Rudi. (2013). Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget. Boken drøfter verdibasert ledelse som et alternativ til regelstyring og målstyring, men mest som en måte å utfylle disse to. Verdibasert ledelse hører til den mer uformelle delen av en organisasjon. Verdier er overalt og påvirker atferd, prioriteringer og mål, sier forfatteren (s. 11). Verdiene gjennomsyrer hele organisasjonen og […]

Read more