Lær om hvordan organisasjoner fungerer

 

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utg. Fagbokforlaget.

Organisasjoner er temaet for denne læreboka som gir en omfattende innføring i organisasjonsteori, bygget opp rundt en helhetlig modell som tar utgangspunkt i at organisasjoner er produksjonssystemer. Det gjelder både offentlige og private organisasjoner. Boka har fokus på menneskene som utfører oppgavene og deres atferd.  Forfatterne drøfter teoriene i lys av praksis og trekker inn mange eksempler samt at de skriver om den faglige debatten omkring de ulike teoriene. Boka har et kritisk perspektiv og innbyr til egen refleksjon. Boken har kapitler om strategi og effektivitet i organisasjonen, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, men også om makt og konflikt i organisasjoner, om omgivelsene, om motivasjon og kommunikasjon, samt om beslutningsprosesser, læring og innovasjon, og endring og ledelse. Slik dekker den mange aktuelle felter for den som ønsker å skaffe seg en oversikt over organisasjonsteori, enten det er som student eller i en arbeidssituasjon. Litteraturhenvisningene er omfattende og gir forslag til videre lesning. Gjennom de tre foregående utgavene er dette mest brukte læreboken i Skandinavia innenfor organisasjonsteoriområdet. Jeg benyttet boka som pensum i endringsledelse som jeg underviste i ved bibliotekutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dag Ingvar Jacobsen er dr.philos., professor ved Universitetet i Agder og professor II ved Universitetet i Tromsø.

Jan Thorsvik er dr.philos. og professor ved Universitetet i Agder. Han er også professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Del:
Facebooklinkedinmail

Leave a comment