Om meg

Grete BerghGrete Bergh 

Gjennom mitt firma, Grete Bergh AS, org.nr. 916 223 528 mva kan jeg kan utføre ulike typer konsulentoppdrag for organisasjoner som er opptatt av utvikling. Det kan være som rådgiver, coach, utreder, samtalepartner, planlegger, kursleder, møteleder  – større eller mindre oppdrag. Jeg har lang erfaring fra ledelse og bibliotekutvikling. 

Mange kommuner står foran en kommunesammenslåing. Jeg kan bidra i de prosessene som er nødvendige når flere bibliotek skal bli en organisasjon – men bestå med sine bibliotekavdelinger. Jeg har på oppdrag av fylkesbibliotekene i Trøndelag – nå Trøndelag fylkesbibliotek – utviklet en veileder for de prosessene som er nødvendige i dette arbeidet, se Prosessverktøy for planlegging av best mulig bibliotekvirksomhet i kommuner som skal slås sammen.

Kompetanse

Jeg har vært bibliotekar, biblioteksjef og fylkesbiblioteksjef, jeg har vært byråkrat og saksbehandler, leder i bokhandel, utreder, har erfaring fra formidling, administrasjon og ledelse, prosjektledelse i Brodd og i ABM-utvikling  og fra undervisning i endringsledelse ved bibliotekutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). Jeg har erfaring fra både faglige stillinger, prosjektledelse og ledelse i ulike stillinger.  Erfaringene gjenfinnes i de ulike arbeidsforholdene i min CV, se under.

Jeg har vært

  • høgskolelektor ved bibliotekutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) der jeg bl.a. underviste i endringsledelse
  • seniorrådgiver i Nasjonalbiblioteket ved Sekretariat for bibliotekutvikling 
  • seniorrådgiver i ABM-utvikling, prosjektleder for Bibliotekreform 2014 (utredningene finnes i bokhylla.no)
  • konsulent i eget firma (skrev bl.a. Tegnspråkutredningen for ABM-utvikling, ABM-skrift nr. 10)
  • leder, utreder og rådgiver i Brodd (konsulentvirksomhet innen bibliotek og dokumenttjenester). Mange av utredningene finnes i bokhylla.no
  • biblioteksjef/fylkesbiblioteksjef i Ålesund/Møre og Romsdal
  • bokhandler i Olaf Norlis bokhandel i Universitetsgt. i Oslo
  • saksbehandler i Statens bibliotektilsyn (skolebibliotek og barnebibliotekarbeid)
  • barnebibliotekar ved Deichmanske bibliotek (og er fortsatt opptatt av bibliotektilbudet og særlig litteraturformidlingen til barn og unge)

Av utdanning er jeg bibliotekar, jeg  har et mellomfag i allmenn litteraturkunnskap, og har en master i ledelse (Master of Management) fra BI, i tillegg til en rekke kortere og lengre kurs. Med erfaring fra ulike typer organisasjoner, kan jeg anvende min kompetanse til å hjelpe andre til egen utvikling som leder og for utvikling av egen organisasjon, enten det er bibliotek eller andre typer organisasjoner.

Jeg er opptatt av ledelse, hva er det vi inspireres og motiveres av som ansatte, hvordan kan man som leder utvikle seg slik at de ansatte blir sett og inkludert, hvordan utfordre sin egen komfortsone, hvordan stimulere den enkeltes potensiale og hvordan bidra til å skape et arbeidsmiljø med en positiv organisasjonskultur.

Bibliotekenes samfunnsoppdrag

Jeg er opptatt av bibliotekenes samfunnsoppdrag, at bibliotekene skal fortsette å bidra til befolkningens tilgang til kunnskap, kunst og kultur, og at opplevelsene som bibliotekene kan gi den enkelte må formidles til beste for den enkelte. Dannelse er å gi bidrag til både kultur, kunnskap, opplevelse og mening. Bibliotekene er gitt et unikt samfunnsoppdrag, det er bare de som offentlige samfunnsinstitusjoner som er gitt oppgaven å  formidle den skriftlige kulturarven, litteraturen, både skjønnlitteratur og saksprosa til befolkningen, til både barn, ungdom og voksne, i trykt eller digital form. Bibliotekene tilpasser seg sitt samfunnsoppdrag og formidler også andre medieformer innen kunnskap og kultur.  I tillegg til formidlingsoppgavene skal bibliotekene med den siste revideringen av bibliotekloven også være en uavhengig arena for samtale og debatt.